QALİBLƏR 14 OKTYABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ ELAN OLUNACAQ!