QALİBLƏR 18 NOYABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ ELAN OLUNACAQ!